Dotyky, tábory a jiné akce

Informace o nás

Jsme skupina lidí, kteří mají mnoho společného a poměrně dlouhou dobu se znají -společná víra a pohled na svět, společné město působení, jsme takřka všichni bývalí či současní studenti Katolického gymnázia v Třebíči, někteří i spolužáci či sourozenci, už několik let se aktivně zapojujeme do pomoci při práci s dětmi a mládeží – v OS Halahoj, ve skautském oddíle,v neziskových organizacích, ve společenství mládeže, ve farnosti, v různých neformálních skupinách „Spomal“, „Zrychli“ apod.

 Naším cílem je oslovit především mladé věřící, kteří žijí v dnešní ateistické společnosti, a ukázat jim jejich hodnotu vlastní víry a morálních postojů v dnešní společnosti. Chceme jim nabídnout možnost popostoupit o krůček ve vztahu k Bohu, vzdělávat je a tím i formovat,inspirovat a motivovat k lepšímu a kvalitnějšímu životu s Bohem

Chceme jim také nabídnout dostatek volnočasových aktivit pro radost z vlastní tvořivosti a aktivity, podpořit u nich vlastní schopnosti, radost ze vztahů s vrstevníky. Získat nové znalosti a dovednosti s cílem všestranného rozvoje osobnosti a to ve skupině mladých lidí, kteří jsou jim názorově blízcí.

Naplánované programy zamýšlejí pomocí volnočasových aktivit pozitivně formovat přirozeným způsobem osobnost dětí a mládeže (schopnost žít v kolektivu, nést odpovědnost za sebe a za druhé, ovládat se, obstát při zkouškách, objevovat vlastní schopnosti a formovat zdravou ctižádost).

Věříme, že děti a mladí lidé zapojeni do projektu, se naučí kvalitněji trávit svůj volný čas. Díky naší nabídce, by jeho náplň měla být pestřejší a smysluplnější.  Dozvědí a naučí se mnohé nové věci a během přednášek a následných diskuzí si rozšíří své dosavadní postoje, názory a posunout se za „okraj“ svých zaběhlých myšlenkových návyků a stereotypů.

Historie projektu

Historie projektu se celá pojí s Vítkem Oplatkem. Díky němu vzniklo v roce 2002 OS Halahoj (více na www.halahoj.org), které si již od počátku své existence klade za cíl nabídnout především dětem a mladým lidem zajímavý program nejrůznějších volnočasových aktivit, rozšiřující jejich všestranné vědomosti, dovednosti, a pomáhá jim vyrůst v samostatné a zodpovědné jedince.

Toto Halahoj naplňuje nesčetným množstvím akcí pro děti a mládež, která se sice nese v duchu křesťanských hodnot, ale přesto se objevila potřeba akcí s duchovní a křesťanskou tématikou....

Tak došlo k víkendovým křesťanským akcím pro mladé věřící a hledající, které dostaly název Dotyk a začaly se konat 2x ročně, vždy na určité téma s účastí kněží, se slavením mše svaté, s adorací, s modlitbami, s písněmi, s přednáškami apod.

S tím se však Vítek nemohl spokojit, a tak dal v roce 2008 dohromady tým, před kterým stál úkol naplánovat a zorganizovat delší prázdninovou akci zaměřenou především na mladé lidi, jehož ústředním tématem bude víra, Bůh a člověk.

 

Odtud to byl jen krůček k prvnímu křesťanskému táboru pod Halahojem, tedy táboru DAVID.

 

Pokud patříte k účastníkům našich akcí, nebo jen k pozorným čtenářům těchto stránek, celou další historii už znáte. Nebojte se jít s námi tvořit její budoucnost...

 

Naši uživatelé

Akce, které prezentujeme na těchto webových stránkách, jsou určeny mladým lidem především ve věku 14-26 let, studentům středních a vysokých škol. Věková skupina 14-26 let zahrnuje nositele a reprezentanty rozhodujících hodnot do budoucnosti, do vzájemných vztahů a je třeba, aby byli vhodným způsobem formování ke vztahům a postojům pozitivním. Musí se to dít přirozeným způsobem, který odpovídá jejich ladění, zájmům a věku, a probíhá v prostředí, které je jim příjemné a s lidmi, kterým důvěřují. Věříme, naše činnost ukáže mladým jejich hodnotu vlastní víry a morálních postojů v dnešní společnosti...

 

Kontakt

Mgr. Vít Oplatek

oplatekv@atlas.cz

Klub HALAHOJ
Otmarova 22
674 01 Třebíč

604 251 512

Vyhledávání

Celkový počet návštěv:

Jakubanec© 2009 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

správce webu kontaktujte na ynowwho{zavinac}gmail{tecka}com